TRANSPLANTASYON SÜRECİ

Böbrek Nakli Hazırlık

Kronik böbrek hastalığı nedir?Kronik böbrek hastalığı gerek beraberinde getirdiği başka hastalıklar, gerekse yaşam süresini kısaltması nedeniyle önemli bir sağlık problemidir ve tedavisinde olumlu etkilerinden dolayı böbrek nakli ilk seçilecek tedavi yöntemidir. Diyalizle kıyaslandığında yaşamı 2 kat arttıran bir yöntemdir . Böbrek nakli kadavra kaynaklı ve canlı verici kaynaklı olmak üzere 2 türlü yapılmaktadır. Kimler canlı verici olabilir?Ülkemizde canlı vericili böbrek nakli için;  yasal olarak  18 yaşını bitirmiş, akıl sağlığı yerinde herkes böbrek vericisi olabilir.  4. Dereceye kadar akrabalar ki anne baba kardeş bunların çocukları ,amca hala teyze ve bunların çocukları ile aynı şekilde  eşin saydığım şekilde akrabaları böbrek vericisi olabilir.  Aynı şekilde arada...

Devamı

Karaciğer Nakli Hazırlık

Nakil için gereken organı nerden bulacağız?Karaciğer nakli gereken hastaları için iki ana verici bulma yolu mevcuttur. Hastalar, ya bir karaciğer nakil merkezinin kadavra listesine kaydolup kendileri için uygun bir kadavra karaciğer grefti çıkmasını bekleyecekler ya da kan grubu uyumlu gönüllü akrabalarından parça karaciğer alacaklar. Akraba olmayan kişilerden organ alan hastalar da vardır ancak bu nakil işlemi her ilde kurulmuş “etik kurul”ların onayını ile gerçekleşebilmektedir.Canlı verici adayında aranan kan grubu ve akrabalık ilişkisi uyumundan ne anlaşılmaktadır? Akrabalık ilişkisi: Canlı karaciğer verici adayının 4. dereceye kadar kan ve kayın akrabaları yasal verici adayı olabilir.  Hastanın,   Annesi, babası, çocuğu 1.    derece ...

Devamı